Radość z internetu, 3 miesiące gratis

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Europejskiej, od 1 lipca 2014 roku stawki w roamingu ulegną obniżce i będą wynosić odpowiednio:

  • 0,97 zł (z VAT) za minutę połączenia głosowego wykonywanego w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska) do Polski i krajów Strefy 1,
  • 0,25 zł (z VAT) - za minutę połączenia głosowego odbieranego w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska),
  • 0,31 zł (z VAT) - za wysłanie jednej wiadomości SMS w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska),
  • 1,02 zł (z VAT) - za wysłanie jednej wiadomości MMS w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska),
  • 1,02 zł (z VAT) - za 1 MB transmisji danych w roamingu w Strefie 1 (Unia Europejska).

W przypadku braku akceptacji zmian Cennika, do 30 czerwca 2014 roku przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy. Jednakże w sytuacji wypowiedzenia przez Państwa umowy z powyższego powodu (zmiana stawek roamingowych stanowiąca obniżkę ceny usług) przed upływem okresu jej obowiązywania, Operatorowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu ulgi przyznanej Państwu w momencie podpisywania umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Regulamin wykonywania usług
Informacja Operatora o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami