Szanowni Państwo,

Spółka Hyperion Wschód Sp. z o.o. w likwidacji informuje o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci podszywania się pod osoby reprezentujące Spółkę, występowania w imieniu Spółki przez osoby nieuprawnione bez wiedzy i zgody spółki.

Spółka informuje, iż nie występowała do Abonentów z informacją o przejęciu z dniem 1 marca 2017 roku przez firmę Inter Plus z siedzibą w Chełmie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie miast Chełm i Rejowiec Fabryczny, a w szczególności nie wystosowała informacji o wypowiadaniu umów na świadczenie usług abonenckich z dniem 31 marca 2017 r. oraz informacji o możliwości wcześniejszego rozwiązania umów abonenckich za porozumieniem stron.

Czytaj pełne oświadczenie